CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cofnod o'r adar yng ngardd
Tom Jones (Golan)

 

Drwy gydol 2011, fe gadwodd Tom ac Arfona ddyddiadur o'r hyn a welsant yn eu gardd.

Cliciwch YMA i lawr-lwytho y dyddiadur ar ffurf ffeil Adobe PDF.

==================================================================

Dyma gofnod ao'r hyn a welsant mewn cyfnod y llynedd (2010)

Wedi tros flwyddyn heb weld y Llinos werdd yma yn yr ardd da yw cael dweud fod pâr yn ôl yma ers wythnos. Mae'r cyfnod o dros flwyddyn yma yr unig amser i ni fod heb y Llinos werdd ac fe rydym yma yn byw yn Tŷ Capel Bethel ers 38 o flynyddoedd.

Mae Jac y Do wedi nythu o dan adain y Capel ers blynyddoedd ond eleni am y tro cyntaf does dim golwg am Jac o gwmpas o gwbwl, buodd cymaint a chwech pâr neu fwy yma yn nythu ers blynyddoedd.

Newidiadau eraill yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yma yw gweld llawer mwy o wyddau Canada yn hedfan trosodd, llawer iawn o Bilidowcars, mwy o Golomennod gwyllt, mwy o'r Durtur dorchog.

Am y tro cyntaf mae pâr o Brych y coed yn nythu yma.

Ymweliad cyson gan y Gnocell fraith fwyaf yn enwedig gan y gwryw.

Clywyd galwad y Gylfinir trwy'r gaeaf ac mae yn dal i'w chlywed nawr yn y corsydd rhyngom ni ar ffordd fawr y Rhyddros.

Yn hedfan pob hyn a hyn mae'r Barcud coch ond nid yn aml iawn.

Y Bwncathod hwythau wedi cynyddu ers rhyw ddwy flynedd eto. Bu i'r nifer ostwng am gyfnod.

Y Bod Tinwen hithau yn ei hol i'r ardal eto eleni.

Niferoedd yr Aderyn to yn dal yn eitha' da oddeutu 60 ar rai adegau trwy'r gaeaf gyda 5 i 6 pâr yn nythu o dan do'r tŷ yma.

Nifer y titiwod wedi cynyddu Titw Tomos 6 pâr o leiaf, Titw mawr tri pâr gyda un pâr yn edrych yn fanwl ar y blychod newydd rwyf wedi ei rhoi i fyny ar gefn y tŷ. Titw benddu galw heibio pob hyn a hyn mae hwn tybiaf ei fod tros y ffordd yn fwy nag yma. Ond os bydd bwyd yn brin drws nesa mi ddaw dri, bedwar yma. Yn sicr mae cynydd yn eu niferoedd ers y dair blynedd olaf yma.

Mae un Nico wedi galw i ddweud helo a ta-ta yr un pryd.

Y wennol neu ddwy wedi galw heibio ond ar eu ffordd roedd rheini. Rhai yma heb gyrraedd eto Ebrill 17eg 2011.

Lle byddai ond un pâr o Lwyd y gwrych mae yma dri pâr rwan ers blwyddyn.


Y Dryw bach yn dawel iawn ers tro byd ond cyn gynted ac y newidith y tywydd byddent o gwmpas ym mhob man yn mynd i mewn ac allan o'r waliau cerrig sydd yn amgylchynu'r ardd yma.

Hyd nes gwelaf rhywbeth eto, Hwyl fawr.

Tom Jones
Ebrill 2011