Ymaelodi

Ar gyfer eleni eto, ein tâl aelodaeth yw
£10 oedolyn neu
£12 ar gyfer teulu cyfan

Gallwch argraffu ffurflen ar gyfer gwneud taliad uniongyrchol o’ch banc drwy glicio YMA a’i lawr-lwytho.

Ar ôl ei chwblhau, postiwch hi i Gareth Jones (cyfeiriad isod). Bydd gwneud hyn yn golygu na wnewch anghofio adnewyddu ymhen y flwyddyn.

Gallwch hefyd ymaelodi drwy gysylltu â’n Trysorydd – gofynnwch iddo am ffurflen ymaelodi neu anfonwch siec iddo (taladwy i “Gymdeithas Ted Breeze Jones“).

Mr Huw Dafydd Jones,
Erw Deg,
Tyddyn Du,
Dyffryn Ardudwy,

Gwynedd,
LL44 2DW

Manteision ymaelodi:

  • Teithiau diddorol dan arweiniad arbenigwyr sy’n adnabod yr ardal
  • Rhaglen o sgyrsiau difyr
  • DAU rifyn lliwgar o’n cylchgrawn LLYGAD BARCUD drwy’r post bob blwyddyn
  • Gostyngiad o 10% gan Cotswold Outdoor, Betws y Coed