Talsarnau – Tachwedd 2019

Criw diddan
Gwyddau – Llwyd a Canada
Hwyaden frongoch
Bedd Mari’r Fantell wen
Coch dan adain
Socan eira
Aderyn to
Nico

Dyfrgi!!!!

Seren y diwrnod!