Cymdeithas Ted Breeze Jones

Logo

Gweithgareddau’r Tymor:
Hydref 2019 – Ionawr 2020

Mae’r teithiau i gyd yn cychwyn am 10-30y.b. (os na nodir yn wahanol) a’r sgyrsiau am 7-30y.h.

Hydref 5
gynhadledd flynyddol ym Mhlas Tan-y-Bwlch.

Hydref 26
Taith yn ardal 
Bangor ac Aberogwen
Cyfarfod ger pier Bangor SH584 731 LL57 2SU

Tachwedd 16
Taith yn ardal Talsarnau
Cyfarfod ger Ynys Talsarnau SH596 358 LL47 6TH

Rhagfyr 12 Stablau Plas Tan y Bwlch
Emyr Evans (Cors Dyfi) yn rhoi sgwrs yn dilyn ei daith ddiweddar i Costa Rica.
Bydd paned a mins peis ar gael.

Rhagfyr 14
Taith flynyddol ym Mhorthmadog
Cyfarfod ger Recordiau’r Cob SH571 384 LL49 9NA

Ionawr 11:
Taith ar lannau Menai
Cyfarfod yn y maes parcio sydd y tu ôl i siop Morrisons yng Nghaernarfon SH481 632 LL55 1BD