CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porthmadog, Rhagfyr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Awst 2017 - Ionawr 2018
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Awst 8:
Dydd Mawrth: Cyfarfod ym Mhabell y Cymdeithasau yn yr Eisteddfod Genedlaethol am 1:30

Medi 16:
Taith
yn ardal Trawsfynydd.
Cyfarfod ym maes parcio Caffi Prysor (ar lan y llyn, ger yr atomfa) - LL41 4DT - SH 696 384

Hydref 7:
Taith
yn ardal Uwchmynydd dan arweiniad Rhys Jones.
Cyfarfod ym maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol - SH 142 256

Hydref 21:
Y Gynhadledd Flynyddol
ym Mhlas Tan y Bwlch.

Tachwedd 18:
Taith
yn ardal Llandudno / Conwy
Cyfarfod ym maes parcio RSPB Conwy - LL31 9XZ - SH794 774

Tachwedd 22:
Sgwrs gan Kelvin Jones ym Mhlas Tan y Bwlch am 7:30
"Ydi technoleg newydd wedi rhoi diwedd ar fodrwyo traddodiadol?"

Rhagfyr 6:
Nos Fercher: Mins peis a sgwrs - Plas Tan y Blwch.

Rhagfyr 16:
Taith
flynyddol yn ardal Porthmadog.
Cyfarfod ger Recordiau’r Cob - LL49 9NA

Ionawr 13:
Taith yn ardal yr afon Dwyryd
Cyfarfod ym maes parcio Minffordd (trofa Portmeirion)
LL48 6HG - SH 596 384

 

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -