CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mynydd Cilan, Mehefin 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Ionawr - Awst 2017
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Ionawr 21
Taith yn ardal Y Foryd dan arweiniad Twm Elias.
Cyfarfod ym maes parcio Dinas Dinlle.

Chwefror 14
Noson Gymdeithasol yn y Plas

Chwefror 25
Taith yn ardal Castell y Bere a Thywyn dan arweiniad Huw Dafydd.
Cyfarfod yn y maes parcio ger y castell, cyfeirnod grid SH 669 087.

Mawrth 14
Sgwrs: “Adar De Affrica” gan Rheon Pritchard yn y Plas.

Mawrth 25
Taith yn ardal Bangor ac Aber Ogwen.
Cyfarfod ger pier Bangor.

Ebrill 4
Sgwrs: “Gweilch y Glaslyn” gan Gwenan Williams yn y Plas.

Ebrill 8
Taith yn ardal Afonwen. Cyfarfod ger cylchfan yr hen Laundry.

Ebrill 20
Sgwrs: “Traddodiadau Adaryddol ” gan Twm Elias yn y Plas.

Ebrill 29
Taith yn ardal Blaenau Ffestiniog dan arweiniad Dewi Jones. Cyfarfod yn encilfan Coed Cymerau ar yr A496, cyfeirnod grid SH 693 431. LL41 4BN

Mai 13
Taith yn ardal Cwm Nantcol dan arweiniad Rhodri Dafydd. Cyfarfod yn y maes parcio ger yr hen ysgol, cyfeirnod SH 624 263.

Mai 27
Taith yn ardal Penrhyndeudraeth dan arweiniad John Parry Williams. Cyfarfod y m maes parcio Penrhyn.

Mehefin 10
Taith yn ardal Trwyn Cilan/Pen Llŷn dan arweiniad Gareth a Gwennan. Cyfarfod ym maes parcio yr Ymddiriedolaeth Gen. ym Mynydd Cilan.

Dechrau Awst
Sir Fôn - Eisteddfod Genedlaethol Cymru (manylion i’w cadarnhau) Sgwrs ym Mhabell y Cymdeithasau a thaith o gwmpas y Dingle, Llangefni.

 

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -