CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Moelfre, Rhagfyr 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Medi - Ionawr 2017
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Medi 17
Taith yn ardal Porth Meudwy
dan arweiniad Rhys Jones – manylion i ddilyn.
Cyfarfod ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Porth Meudwy.

Hydref 15
Y Gynhadledd Flynyddol – Plas Tan y Bwlch.

Hydref 29
Taith yn ardal Pwllheli
.
Cyfarfod ym maes parcio Plas Heli (yr adeilad newydd yn yr harbwr).

Tachwedd 9
Sgwrs gan PC Dewi Rhys Evans
(Tîm Troseddau Cefn Gwlad yr Heddlu) ym Mhlas Tan y Bwlch.

Tachwedd 19
Taith o gwmpas RSPB Conwy.
Cyfarfod ym maes parcio’r RSPB.

Rhagfyr 3
Taith yn ardal Moelfre.
Cyfarfod yn y maes parcio ger y traeth ym Moelfre.

Nos Fercher, Rhagfyr 14
(***Newid o'r dyddiad sydd yn Llygad Barcud***)
Sgwrs gan Kelvin Jones (BTO Cymru)
Y Gylfin Braff a Llinos y Mynydd yng Ngogledd Cymru”.
Hefyd cyfle i flasu mins peis enwog Plas Tan y Bwlch

Rhagfyr 17
Taith yn ardal Porthmadog dan arweiniad Twm Elias
Cyfarfod ger siop Recordiau’r Cob.

Ionawr 7
Taith yn ardal Y Foryd.
Cyfarfod yn y maes parcio, Dinas Dinlle.

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -