CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Pwll y Gele, Chwefror 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Ionawr - Medi 2019
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Ionawr 26:
Taith yn ardal Pwllheli
Cyfarfod ym Mhlas Heli, Pwllheli LL53 5YT

Chwefror 23:
Taith yn ardal Llyn y Gele, ger Dolgellau
Cyfarfod yn y Bontnewydd (rhwng Dolgellau a Rhydymain) SH771 202 - LL40 2DF

Mawrth 30:
Taith yn ardal Dyffryn Ardudwy dan arweiniad Huw Dafydd
Cyfarfod yng nghanol Tal-y-bont SH589 218 - LL43 2AN

Ebrill 13:
Taith yn ardal Llyn Mair
Cyfarfod yn y maes parcio ger pen draw Llyn Mair.
SH652 414

Ebrill 27:
Taith yn ardal Llangefni
Cyfarfod ar y groesffordd ger y gof-golofn yng
nghanol Talwrn. SH488 775 – LL77 7TD

Mai 4:
Taith yn ardal Coed Elernion, Trefor ar y cyd ag AHNE Llyn
Cyfarfod ym mhen Lôn Trefor SH383 460 - LL54 5AB

Mai 18:
Taith yn ardal Cwm Ystradllyn
Cyfarfod ger Capel Golan SH532 416 - LL51 9YT er mwyn rhannu ceir.

Mehefin 1:
Taith yn ardal Coed Llenyrch (Talsarnau/Maentwrog)
Cyfarfod ym mhentref Cilfor SH621 376 - LL47 6YH er mwyn rhannu ceir.

Mehefin 15:
Taith yn ardal Hiraethog – Llynnoedd Brenig ac Aled
Cyfarfod ger canolfan ymwelwyr Llyn Brenig SH967 548 - LL21 9TT

Mehefin 29:
Taith yn ardal Talacre
Cyfarfod ger gwesty Y Goleudy, Traeth Talacre SJ124 846 - CH8 9RD

Gorffennaf 13:
Taith yn ardal Llyn Dinas, Beddgelert
Cyfarfod ger Llyn Dinas, SH612 494

 

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -