CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Llangefni, Tachwedd 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Medi 2018- Ionawr 2019
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Medi 8:
Taith yn ardal Trawsfynydd dan arweiniad Dewi Jones a John Parry Williams
Cyfarfod ym maes parcio Yr Ysgwrn SH722 348 - LL41 4UW

Hydref 6:
Cynhadledd Flynyddol ym Mhlas Tan y Bwlch

Hydref 13:
Taith yn ardal Y Foryd, Caernarfon dan arweiniad Gareth Jones (Adar Eryri)
Cyfarfod ger Eglwys Sant Baglan SH454 608 - LL54 5RA

Hydref 27:
Taith dan arweiniad Rhys Jones ym Mharc Morglawdd Caergybi
Cyfarfod ger Caffi’r Parc SH229 833 - LL65 1YG

Tachwedd 10:
Taith yn ardal Pwll Llyn y Gele, ger Dolgellau
Cyfarfod yng nghanol Bontnewydd (rhwng Dolgellau a Rhydymain) SH771 202 - LL40 2DF

Tachwedd 24:
Ymweliad ag Oriel Môn i weld lluniau Tunnicliffe a thaith fer i ddilyn (yn ardal Malltraeth)
Cyfarfod ym maes parcio Oriel Môn, Rhosmeirch, Llangefni LL77 7TQ

Rhagfyr 5:
Noson Mins peis a sgwrs - Plas Tan y Blwch

Rhagfyr 15:
Taith flynyddol yn ardal Porthmadog Cyfarfod ger Recordiau’r Cob LL49 9NA

Ionawr 26:
Taith yn ardal Pwllheli
Cyfarfod ym Mhlas Heli, Pwllheli LL53 5YT

 

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -